Enota Godovič

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
godovic_square
slider_2-fotor-20230612132935
4 oddelki
KONTAKTNA ŠTEVILKA

05 374 74 27

Naslov: Godovič 35B, 5275 Godovič
Elektronski naslov: vrtec.godovic@guest.arnes.si

Organizacija

Irena Janja Rozman
organizacijski vodja enote
6.00 - 16.00

poslovalni čas

KONTAKTI

Naši oddelki

shape-04-03
zirafa
Shape ImagesShape ImagesShape Images
Žirafe

05 374 74 27

sloncki
Shape ImagesShape ImagesShape Images
Slončki

05 374 74 27

levcki
Shape ImagesShape ImagesShape Images
Levčki

05 374 74 27

zebrice
Shape ImagesShape ImagesShape Images
Zebrice

05 374 74 27

ENOTA GODOVIČ

Novice in obvestila enote

shape-23-01
FOTO IN VIDEO

Spomini iz enote

Oddelek

Vzgojitelj

Pom. vzgojitelja

G0 Žirafe

Moja Šturm

Daša Rupnik

G1 Slončki

Irena Janja Rozman

Tajda Pečkaj

G2 Levčki

Mirjana S. Sedej

Urška Leskovec

Zagotavljanje sočasne prisotnosti

Maruška Bizjak