Informacije za starše

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
VRTEC IN STARŠI

Informacije za starše

Vpis v vrtec

Vloge sprejemamo tekom celega leta po pošti. Otroke sprejemamo glede na čakalne sezname in prosta mesta.

Spoznavanje vrtca in uvajanje otroka v vrtec

Začetek obiskovanja vrtca je lahko za otroke in starše zelo stresna izkušnja, če temu času ne posvetimo dovolj pozornosti.

Obveznosti staršev do vrtca

Vrtec in starši pred vključitvijo otroka v vrtec podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic o obveznosti staršev in vrtca.

Pravice staršev in otrok

Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja velik korak h kakovostni predšolski vzgoji, prav to sodelovanje pa pomeni nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.

Svet staršev, Svet zavoda

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev.

Šola za starše

Je ena izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se skupaj z različnimi zunanjimi strokovnjaki pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok.

Igralne in Cicibanove urice

Igralne urice so namenjene otrokom starim od 1. do 3. leta in pol, ki niso vključeni v vrtec in njihovim staršem.