top of page

Zaposleni

NADJA BRENCE ravnateljica                                                   MARJETA KLEMENČIČ pomočnica ravnateljice

05 37 43 314                                                                                  05 37 43 318

051 313 200                                                                                    031 707 789 

nadja.brence@guest.arnes.si                                               marjeta.klemencic@guest.arnes.si

ADRIJANA ERJAVEC svetovalna delavka                             ERIKA FILIPIČ računovodkinja    

05 37 43 311                                                                                     05 37 43 312   

adrijana.erjavec@guest. arnes.si                                         erika.filipic@guest.arnes.si  

 

ALMIRA HVALA tajnik VIZ                                                           IRENA KOSMAČ vodja kuhinje

05 37 43 310                                                                                  05 37 43 329

vrtec.idrija@guest.arnes.si                                                    vrtec.kuhinja@guest. arnes.si

                                                                                           

METKA KOSMAČ organizator prehrane,                             ELIZABETA ŽUST organizator ZHR 

materialna knjigovodkinja                                                     05 37 43 327   

05 37 43 313                                                                                  elizabeta.zust@guest.arnes.si            

metka.kosmac@guest.arnes.si

knjigovodstvo.vrtec@guest.arnes.si

 

KUHARSKO OSEBJE: Dragica Mlakar, Špela Koder, Marta Sternen, Nika Uršič, Jerneja Lapajne, Edina Mulalić, Mihaela Zelenc Koblar, Amadej Jereb, Matej Leban.

 

PERICE: Nuška Bržnik

HIŠNIKA: Marko Vojska, Danijel Mavri

bottom of page