Zaposleni

NADJA BRENCE ravnateljica                                                              MARJETA KLEMENČIČ pomočnica ravnateljice

05 37 43 314                                                                                            05 37 43 327

051 313 200                                                                                              031 707 789 

nadja.brence@guest.arnes.si                                                         marjeta.klemencic@guest.arnes.si

ERIKA FILIPIČ računovodkinja                                                            DAŠA PIRIH materialna knjigovodkinja

05 37 43 312                                                                                             05 37 43 313

erika.filipic@guest.arnes.si                                                               knjigovodstvo.vrtec@guest.arnes.si

 

ALMIRA HVALA tajnik VIZ                                                                     ADRIJANA ERJAVEC svetovalna delavka

05 37 43 310                                                                                            05 37 43 311

vrtec.idrija@guest.arnes.si                                                                svetovalna.sluzba@guest.arnes.si

 

ELIZABETA ŽUST organizatorka  prehrane  in  ZHR                        IRENA KOSMAČ vodja kuhinje   

nadomešča Borut Benko                                                                      05 37 43 329  

05 37 43 327                                                                                              05 37 43 329  

elizabeta.zust@guest.arnes.si                                                           vrtec.kuhinja@guest.arnes.si

 

kuharsko osebje

Dragica Mlakar, Saša Trček, Marta Sternen, Zdenka Šturm, Nadja Puc, Nika Uršič, Jerneja Lapajne, Edina Mulalić, Violeta Jovanoski, Špela Bizjak

 

perice

Nuška Bržnik, Beti Rupnik

 

hišnik

Marko Vojska, David Tončič