Zaposleni

NADJA BRENCE ravnateljica                                                   MARJETA KLEMENČIČ pomočnica ravnateljice

05 37 43 314                                                                                  05 37 43 318

051 313 200                                                                                    031 707 789 

nadja.brence@guest.arnes.si                                               marjeta.klemencic@guest.arnes.si

ERIKA FILIPIČ računovodkinja                                                  DAŠA PIRIH materialna knjigovodkinja

05 37 43 312                                                                                   05 37 43 313

erika.filipic@guest.arnes.si                                                     knjigovodstvo.vrtec@guest.arnes.si

 

ALMIRA HVALA tajnik VIZ                                                           ADRIJANA ERJAVEC svetovalna delavka

05 37 43 310                                                                                  05 37 43 311

vrtec.idrija@guest.arnes.si                                                    svetovalna.sluzba@guest.arnes.si

 

ELIZABETA ŽUST organizator ZHR                                            IRENA KOSMAČ vodja kuhinje

 05 37 43 327                                                                                 05 37 43 329   

elizabeta.zust@guest.arnes.si                                               vrtec.kuhinja@guest. arnes.si

                                                                                                                    

METKA KOSMAČ organizator prehrane                                                  

05 37 43 327                                                                                             

metka.kosmac@guest.arnes.si

 

KUHARSKO OSEBJE: Dragica Mlakar, Špela Koder, Marta Sternen, Zdenka Šturm, Nadja Puc, Nika Uršič, Jerneja Lapajne, Edina Mulalić, Mihaela Zelenc Koblar, Amadej Jereb, Matej Leban.

 

PERICE: Nuška Bržnik

HIŠNIKA: Marko Vojska, Danijel Mavri