Zaposleni

NADJA BRENCE ravnateljica                                                              MARJETA KLEMENČIČ pomočnica ravnateljice

05 37 43 314                                                                                            05 37 43 327

051 313 200                                                                                              031 707 789 

nadja.brence@guest.arnes.si                                                         marjeta.klemencic@guest.arnes.si

ERIKA FILIPIČ računovodkinja                                                            DAŠA PIRIH materialna knjigovodkinja

05 37 43 312                                                                                             05 37 43 313

erika.filipic@guest.arnes.si                                                               knjigovodstvo.vrtec@guest.arnes.si

 

ALMIRA HVALA tajnik VIZ                                                                     ADRIJANA ERJAVEC svetovalna delavka

05 37 43 310                                                                                            05 37 43 311

vrtec.idrija@guest.arnes.si                                                                svetovalna.sluzba@guest.arnes.si

 

ELIZABETA ŽUST organizator ZHR                                                        IRENA KOSMAČ vodja kuhinje   

elizabeta.zust@guest.arnes.si                                                          05 37 43 329

05 37 43 327                                                                                              vrtec.kuhinja@guest.arnes.si

Borut Benko organizator prehrane                                                  

05 37 43 327                                                                                             

borut.benko@guest.arnes.si                                                          

 

kuharsko osebje

Dragica Mlakar, Saša Trček, Marta Sternen, Zdenka Šturm, Nadja Puc, Nika Uršič, Jerneja Lapajne, Edina Mulalić, Violeta Jovanoski, Amadej Jereb

 

perice

Nuška Bržnik

 

hišnik

Marko Vojska, David Tončič