top of page

Spoznavanje vrtca in uvajanje otroka v vrtec

 

Začetek obiskovanja vrtca je lahko za otroke in starše zelo stresna izkušnja, če temu času ne posvetimo dovolj pozornosti. Z vidika razvoja otroka in starševstva je dan, ko otrok vstopi v vrtec, nedvomno prelomno obdobje. V našem vrtcu smo se odločili, da bomo v ta namen organizirali najrazličnejše dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v vrtec in za dobro informiranost staršev o tem, kaj lahko pričakujejo od vrtca in kaj lahko otroci z vstopom v vrtec pridobijo.

Na vprašanje, kdaj je za otroka najprimernejši čas za vstop v vrtec, je nemogoče odgovoriti. Morda še najbolj zato, ker vrtec ne predstavlja več zgolj institucije, v kateri bi bilo poskrbljeno le za varstvo otrok v času odsotnosti staršev. Na to kaže tudi vse višja izobrazbena struktura strokovnega osebja, zaposlenega v vrtcih ter Kurikulum za vrtce - obvezujoč dokument oz. nacionalni program, ki zajema vsebinski in procesni vidik uresničevanja predšolske vzgoje v Sloveniji.

Organizirane dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v vrtec:

 

Pred vstopom v vrtec:

 

  1. Svetovalna delavka osebno sprejme, vpiše otroka v vrtec in izroči staršem publikacijo vrtca.

  2. Igralne urice enkrat tedensko za otroke od 1. do 3. leta starosti in pol, ki se jih udeležijo otroci skupaj s starši.

  3. Prvo srečanje staršev, ki bodo vključili otroka v vrtec.

  4. Srečanje z vzgojiteljico - pogovorna ura, preden začne otrok obiskovati vrtec.

 

Ker si v Vrtcu Idrija želimo, da ostanemo vsi zdravi, smo se odločili, da letos ne bo roditeljskega sestanka za novince. Kljub temu vas na tem mestu seznanjamo z vsemi informacijami, ki jih boste potrebovali pred prihodom vašega otroka v vrtec in vas vabimo k ogledu zgibanke za novince.

 

Začetek obiskovanja vrtca

 

  1. Uvajanje otrok v vrtec skupaj s starši in na osnovi predhodnega dogovora z vzgojiteljico.

  2. Prvo srečanje vseh staršev otrok iz skupine, v katero je vključen otrok.

  3. Individualne pogovorne ure s starši.

 

Naše dosedanje izkušnje nam dokazujejo, da se vsi starši in otroci, ki so bili vključeni v dejavnosti, namenjene spoznavanju vrtca, hitreje navadijo na novo okolje in imajo manjše težave pri vključevanju v vrtec.

Pri vključevanju otroka v vrtec je pomembno zavedanje, da ima lahko otrok manjše  in tudi večje krize ob vključevanju v vrtec. Kljub temu  lahko otroku pri premagovanju kriz pomagamo. Velikokrat nas preseneti otrokov jok, o katerem se je smisleno pogovoriti z otrokovimi vzgojiteljicami. Otrok z jokom izraža svoja čustva. Mlajši ko je otrok, več z njim “pove”. Kriza pa se lahko odraža tudi v večji obolevnosti otrok.

Kljub vsemu je najpomembnejše vzpostavljanje zaupanja med starši in strokovnim osebjem, saj se otrok počuti varnega v okolju medsebojnega zaupanja, dogovarjanja, pomoči in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje.

Za vas smo pripravili kratko predstavitev glede prihoda vašega otroka v vrtec, ki si jo lahko ogledate TUKAJ.

bottom of page