VPIS TEKOM ŠOLSKEGA LETA

Vloge sprejemamo tekom celega leta po pošti na naslov: Arkova 7, 5280 Idrija. Otroke sprejemamo glede na čakalne sezname in prosta mesta. 

 

 

 

VPIS V VRTEC IDRIJA za šolsko leto 2022/23

 

Sprejemali bomo otroke od 1. leta oz. najmanj 11 mesecev (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki popolne odsotnosti z dela) do  6. leta starosti v enote Vrtca Idrija (Prelovčeva, Arkova, Spodnja Idrija z oddelkoma v Ledinah, Godovič, Črni vrh). VLOGE ODDAJTE DO KONCA FEBRUARJA TEKOČEGA LETA.

 

Vpis poteka celo šolsko leto, vključevanje otrok pa seveda glede na prosta mesta.

 

Vlogo lahko pošljete po pošti na upravo vrtca (Arkova 7, Idrija).

 

Vlogo za vpis otroka (vpisnico) lahko dobite na spletni strani vrtca med obrazci (klik)

 

Do konca februarja tekočega leta morajo starši oddati tudi morebitne druge obrazce:

-        Obrazec za premestitev otroka v drugo enoto,

-        Pisno obvestilo o nameri odložitvi šolanja.

 

 

Vse informacije so vam na voljo po telefonu 05 37 43 311.

 

 

 

Več informacij

Vse podrobnejše informacije so vam na voljo po telefonu 05 37 43 311 ali preko e-pošte: svetovalna.sluzba@guest.arnes.si