top of page

VPIS TEKOM ŠOLSKEGA LETA

Vloge sprejemamo tekom celega leta po pošti na naslov: Arkova 7, 5280 Idrija. Otroke sprejemamo glede na čakalne sezname in prosta mesta. 

VPIS V VRTEC IDRIJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Zaključili smo z javnim vpisom v vrtec za naslednje šolsko leto. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

 

Objavljamo:

Seznam sprejetih otrok, ki bodo v vrtec vključeni z dnem 1. 9. 2023.

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok.

 

Starši otrok, ki bodo na omenjeni dan vključeni v vrtec, boste v roku enega meseca pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Čakalni seznam velja do konca šolskega leta 2023/24 oz. do sprejema zadnjega otroka na seznamu.

.............................................................................................................................................................................................................................

 VPIS V

VRTEC IDRIJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

 

V mesecu FEBRUARJU bo potekal javni vpis otrok v Vrtec Idrija. Vpisovali bomo otroke od 1. leta oz. najmanj 11 mesecev (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) do  6. leta starosti v enote Vrtca Idrija (Prelovčeva, Arkova, Spodnja Idrija in oddelka Ledine, Godovič, Črni vrh).

 

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

DNEVNI program: za otroke od 11. meseca do 6. leta, od 5.30 (6.30) do 16.15 (16.00);

KRAJŠI program*: za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili starost pet let (240 ur letno)

CICIBANOVE URICE *: za otroke od 3. let in pol do 6. leta (od oktobra do maja) enkrat tedensko po dve uri;

IGRALNE URICE *: za otroke od 1. do 3. let in pol (od oktobra do aprila) enkrat tedensko po eno uro skupaj s starši (v Idriji).

*Programi bodo organizirani samo v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok. V kolikor bodo organizirani, se bodo izvajali v enoti Godovič.

 

Starši oddate Vlogo za vpis otroka v vrtec do konca februarja.

 

Do konca februarja morajo starši oddati:

 • Vloge za vpis otroka v vrtec (za otroke, ki vrtec že obiskujejo NI potrebno vloge oddajati ponovno),

 • Obrazec za premestitev otroka v drugo enoto,

 • Pisno obvestilo o nameri odložitvi šolanja.

 •  

  Osebno lahko vpišete svojega otroka pri svetovalni delavki vrtca v Enoti Arkova vsak dan od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00 ure.

  Vlogo lahko pošljete tudi po pošti na upravo vrtca (Arkova 7, Idrija).

  Za vse informacije smo vam na voljo po telefonu (05 37 43 311) in po elektronski pošti svetovalna.sluzba@guest.arnes.si.

  .............................................................................................................................................................................................................................

  arhiv

   

  VPIS V VRTEC IDRIJA za šolsko leto 2022/23

   

  Sprejemali bomo otroke od 1. leta oz. najmanj 11 mesecev (če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki popolne odsotnosti z dela) do  6. leta starosti v enote Vrtca Idrija (Prelovčeva, Arkova, Spodnja Idrija z oddelkoma v Ledinah, Godovič, Črni vrh). VLOGE ODDAJTE DO KONCA FEBRUARJA TEKOČEGA LETA.

   

  Vpis poteka celo šolsko leto, vključevanje otrok pa seveda glede na prosta mesta.

   

  Vlogo lahko pošljete po pošti na upravo vrtca (Arkova 7, Idrija).

   

  Vlogo za vpis otroka (vpisnico) lahko dobite na spletni strani vrtca med obrazci (klik)

   

  Do konca februarja tekočega leta morajo starši oddati tudi morebitne druge obrazce:

  -        Obrazec za premestitev otroka v drugo enoto,

  -        Pisno obvestilo o nameri odložitvi šolanja.

   

   

  Vse informacije so vam na voljo po telefonu 05 37 43 311.

   

   

   

  Več informacij

  Vse podrobnejše informacije so vam na voljo po telefonu 05 37 43 311 ali preko e-pošte: svetovalna.sluzba@guest.arnes.si

  bottom of page