Vrste programov v vrtcu

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

1. Dnevni program za otroke od 1. do 3. leta

Od 5.30 do 16.15; do 9 ur.
(jutranji prigrizek, zajtrk, sadna malica, kosilo, popoldanska malica)

Za najmlajše otroke ima vrtec urejene oddelke, ki so temu primerno tudi opremljeni. Za to starostno obdobje je značilno, da potrebujejo otroci veliko nege, telesne topline, veliko gibanja in mehke površine (blazine in ljubkovalne igrače). Posebno pomembno obdobje za celoten kasnejši otrokov razvoj je ravno obdobje do tretjega leta starosti. Največje dovoljeno število otrok v teh oddelkih je 14 otrok.

2. Dnevni program za otroke od 3. do 6. leta

Od 5.30 do 16.15; do 9 ur.
(jutranji prigrizek, zajtrk, sadna malica, kosilo, popoldanska malica)

V skupinah drugega starostnega obdobja je lahko otrok vključen v skupino enako starih otrok ali skupino otrok različne starosti. V tem času je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje družbo svojih sovrstnikov, s katerimi navezuje prijateljstva, obenem pa v tem partnerstvu spoznava, raziskuje svet okrog sebe in raznolikost medsebojnih odnosov. V skupinah otrok, starih od 3 do 4 leta je lahko največ 19 otrok, v skupinah starejših otrok pa največ 24 otrok. Podrobnejši program enote in skupine je z namenom boljše osveščenosti o delu in načrtovanih dejavnostih tekočega šolskega leta na vpogled pri vzgojiteljicah.

3. Igralne urice za otroke od 1. do 3. leta in pol

1 x tedensko (od oktobra do aprila) 1 ura, skupaj s starši

Program je namenjen otrokom, ki niso vključeni v vrtec,in njihovim staršem. Izvajamo ga od meseca oktobra do meseca aprila v tekočem šolskem letu enkrat tedensko po eno uro. Na ta srečanja prihajajo otroci skupaj s starši, ker je za to obdobje značilna tesna navezanost otrok na starše. Obenem pa imajo starši na teh srečanjih možnost spoznati vrtec in življenje v njem ter si odgovoriti na vprašanja, ki si jih zastavljajo veliko prej, preden se odločijo svoje otroke vključiti v vsakodnevno vzgojo in izobraževanje v našem vrtcu. Srečanja staršem omogočajo izmenjavo mnenj, pogovorov o vzgoji otrok in seznanitev s primernostjo vzgojnih sredstev za razvoj svojih otrok.

4. Cicibanove urice za otroke od 3. leta in pol do 6. leta

1 x tedensko (od oktobra do maja) 2 uri

Program je namenjen otrokom od 3. leta in pol do 6. leta starosti, ki niso vključeni v vrtec. Izvajamo ga od meseca oktobra do maja v tekočem šolskem letu enkrat tedensko po dve uri. Otroci imajo v tem programu priložnost za srečevanje s svojimi vrstniki in igrami, primernimi za njihovo starost in razvoj. V teh letih je igra s sovrstniki izjemnega pomena, kakor tudi navezovanje medsebojnih prijateljstev (razvoj socialnih veščin) ter obkroženost otroka s spodbudnimi in razvojno primernimi sredstvi. Ceno programa za Cicibanove in Igralne urice določi Svet zavoda.

5. Dodatni programi

Otroci v našem vrtcu imajo možnost obiskovati dodatne dejavnosti, ki potekajo v popoldanskem času v prostorih našega vrtca. Vse dodatne dejavnosti v vrtcih morajo izvajati samo ustrezno strokovno usposobljeni mentorji, ki otroke vodijo pri dejavnostih na način, ki je primeren otrokovim značilnostim in potrebam v predšolskem obdobju.

Okvirni dnevni red ali "Kaj se pri nas vsak dan dogaja?"

 • 5.30 do 8.00 sprejemanje otrok, interesne dejavnosti, jutranje razgibavanje
 • 6.15 do 6.30 jutranji prigrizek
 • 8.00 do 8.30 zajtrk
 • 8.30 do 10.00 jutranje srečanje, načrtovane interesne dejavnosti
 • 10.00 sadna malica
 • 10.15 do 11.00 / 11.30 aktivnosti na prostem, priprava na kosilo
 • 11.00 kosilo za otroke od 1-3 let
 • 11.30 kosilo za otroke od 3-6 let
 • 12.30 do 14.00 pravljica, spanje ali počitek, umirjene dejavnosti
 • 14.00 do 15.30 načrtovane in interesne dejavnosti
 • 14.30 popoldanska malica
 • 15.30 do 16.15 interesne dejavnosti, aktivnosti na prostem, odhajanje otrok domov

Prihodi in odhodi otrok

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka (7. odstavek 87. člena Zakona pravilih cestnega prometa, ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/2010 ter spremembe in dopolnitve).