Spoznavanje vrtca in uvajanje otroka v vrtec

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Začetek obiskovanja vrtca je lahko za otroke in starše zelo stresna izkušnja, če temu času ne posvetimo dovolj pozornosti. Z vidika razvoja otroka in starševstva je dan, ko otrok vstopi v vrtec, nedvomno prelomno obdobje. V našem vrtcu smo se odločili, da bomo v ta namen organizirali najrazličnejše dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v vrtec in za dobro informiranost staršev o tem, kaj lahko pričakujejo od vrtca in kaj lahko otroci z vstopom v vrtec pridobijo.

Na vprašanje, kdaj je za otroka najprimernejši čas za vstop v vrtec, je nemogoče odgovoriti. Morda še najbolj zato, ker vrtec ne predstavlja več zgolj institucije, v kateri bi bilo poskrbljeno le za varstvo otrok v času odsotnosti staršev. Na to kaže tudi vse višja izobrazbena struktura strokovnega osebja, zaposlenega v vrtcih ter Kurikulum za vrtce – obvezujoč dokument oz. nacionalni program, ki zajema vsebinski in procesni vidik uresničevanja predšolske vzgoje v Sloveniji.

Organizirane dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v vrtec:

Pred vstopom v vrtec:

  1. Svetovalna delavka osebno sprejme, vpiše otroka v vrtec in izroči staršem publikacijo vrtca.
  2. Igralne urice enkrat tedensko za otroke od 1. do 3. leta starosti in pol, ki se jih udeležijo otroci skupaj s starši.
  3. Prvo srečanje staršev, ki bodo vključili otroka v vrtec.
  4. Srečanje z vzgojiteljico – pogovorna ura, preden začne otrok obiskovati vrtec.

Ker si v Vrtcu Idrija želimo, da ostanemo vsi zdravi, smo se odločili, da letos ne bo roditeljskega sestanka za novince. Kljub temu vas na tem mestu seznanjamo z vsemi informacijami, ki jih boste potrebovali pred prihodom vašega otroka v vrtec in vas vabimo k ogledu zgibanke za novince.

Pred vstopom v vrtec:

  1. Uvajanje otrok v vrtec skupaj s starši in na osnovi predhodnega dogovora z vzgojiteljico.
  2. Prvo srečanje vseh staršev otrok iz skupine, v katero je vključen otrok.
  3. Individualne pogovorne ure s starši.

Naše dosedanje izkušnje nam dokazujejo, da se vsi starši in otroci, ki so bili vključeni v dejavnosti, namenjene spoznavanju vrtca, hitreje navadijo na novo okolje in imajo manjše težave pri vključevanju v vrtec.

Pri vključevanju otroka v vrtec je pomembno zavedanje, da ima lahko otrok manjše in tudi večje krize ob vključevanju v vrtec. Kljub temu lahko otroku pri premagovanju kriz pomagamo. Velikokrat nas preseneti otrokov jok, o katerem se je smisleno pogovoriti z otrokovimi vzgojiteljicami. Otrok z jokom izraža svoja čustva. Mlajši ko je otrok, več z njim “pove”. Kriza pa se lahko odraža tudi v večji obolevnosti otrok.

Kljub vsemu je najpomembnejše vzpostavljanje zaupanja med starši in strokovnim osebjem, saj se otrok počuti varnega v okolju medsebojnega zaupanja, dogovarjanja, pomoči in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje.

Za vas smo pripravili kratko predstavitev glede prihoda vašega otroka v vrtec, ki si jo lahko ogledate TUKAJ.